Fizyka EZO

Eksperymentuj po to aby zrozumieć!

Dzieci podczas zajęć samodzielnie  doświadczają i opisują zaobserwowane prawa fizyczne. Każdy eksperyment jest samodzielnie wykonany przez dzieci, niektóre doświadczenia robimy w grupach 2 –osobowych, dzięki temu nasze zajęcia nie polegają jedynie na obserwacji i zapamiętywaniu regułek.

Wszystkie pomoce, które dzieci lub nauczyciel  przygotował na  zajęcia, są wykorzystywane do doświadczeń oraz budowy różnych urządzeń.  Po każdych zajęciach dzieci wychodzą z własnoręcznie wykonanym prototypem maszyn lub urządzeń.

Proponujemy Państwu cykl 40 spotkań z eksperymentami z fizyki EZO.

Roczny kurs to 10 spotkań, organizowanych raz w miesiącu. Zajęcia trwają około 1,5 godziny.

Przykładowe tematy zajęć:

  • Zabawa dźwiękami. Konstruujemy gitarę

  • Ciśnienie. Budujemy prototyp fontanny

  • Maszyny, które ułatwiają ludziom życie. Budujemy prototyp katapulty

  • Jak wykorzystać energię? Silnik z puszki. Prototyp turbiny wodnej

  • Wspólne własności Ziemi i magnesu sztabkowego. Budujemy prototyp silnika

  • Uporządkowany ruch elektronów. Budujemy relaksometr

  • Poznajemy niektóre tajemnice światła. Budujemy kalejdoskop i prototyp peryskopu

  • Jak widzą nasze oczy? Budujemy prototyp kamery

  • Zmysł dotyku. Konstruujemy maszynę do czytania metodą wymyśloną przez Braille’a

  • Coś dla smakosza. Zmysł smaku. Badamy pH różnych substancji

Dowiedz się więcej o Fizyce EZO!

Zapraszamy wszystkich rodziców i ich dzieci na bezpłatną lekcję pokazową.